Permís per risc laboral durant l’embaràs en temps de COVID-19 en treballadores d’atenció primària 

(traduït al castellà al final) 

Actualment Catalunya viu una sisena onada de COVID-19 amb un augment marcat del nombre de casos, una positivitat de les proves COVID superior al 10%, més de mil ingressats als hospitals i defuncions diàries. Les treballadores sanitàries formen part dels col·lectius amb major risc de contagi1 i, dintre d’aquestes, les treballadores de l’atenció primària han patit les conseqüències de la infecció amb major gravetat a nivell mundial2 i estatal3

La cinquena onada a Catalunya va afectar de forma greu a les dones embarassades, amb 549 ingressos hospitalaris, 52 dels quals a la Unitat de Cures Intensives (UCI)4. Se sap que les dones embarassades que s’infecten de COVID-19 tenen més risc de preeclàmpsia i eclàmpsia, d’ infeccions greus, d’ingrés a la UCI i de mortalitat respecte les dones embarassades no infectades5. També hi ha un augment de complicacions neonatals, un augment del risc de cesàries, de part preterme, d’infeccions en els nounats i de nounats que requereixen ingrés a la UCI neonatal6,7,8,9. S’ha descrit la transmissió vertical de la mare al fetus en el tercer trimestre de la gestació, en un percentatge similar al d’altres patògens que causen infeccions congènites, i no es pot descartar que n’hi hagi també al principi de la gestació, desconeixent-se’n el risc de morbimortalitat fetal10.  La descripció dels efectes sobre la gestació de la COVID-19 ha anat variant al llarg de la pandèmia, i empitjorant en les successives onades11. Es coneix molt poc dels seus efectes a llarg termini en les dones gestants i els seus fills, que encara s’estan investigant12. Per altra banda, sobre aquesta sisena onada hi plana l’amenaça de l’expansió de la variant omicron, la qual seria més contagiosa, podria evadir la resposta vacunal i no es coneix la gravetat de la seva malaltia en les dones embarassades13

A banda de l’acció de la pròpia malaltia COVID sobre la gestant i el fetus, cal afegir també l’impacte que té cada nova onada sobre la salut mental dels i les treballadores sanitàries que hi fan front14. Se sap que l’ansietat, la depressió i l’estrès poden afectar negativament a l’embaràs15 i les treballadores sanitàries embarassades durant la pandèmia l’han patit amb més intensitat16

Malgrat l’especial protecció que se li ha de concedir a l’embaràs pel seu valor social i per assolir la igualtat efectiva entre homes i dones, els protocols dictaminen que el permís per prevenció de riscos laborals en l’embaràs per a les treballadores d’atenció primària está establerta de forma generalitzada a la setmana 34 de gestació, excepte casos particulars, per decisió de les mútues laborals, en base a documents del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions en col·laboració amb la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia17. Aquesta decisió és arbitrària i no s’explica per què fa uns 8 anys el mateix permís era a la setmana 26, fa 2 anys era a la setmana 30 i ara és a la setmana 34. 

Hem analitzat el document “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-Cov-2”18 del Ministerio de Sanidad, en el que creiem que es basen les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social per establir criteris per concedir el permís per risc laboral, segons el qual les treballadores sanitàries embarassades vacunades amb pauta completa haurien de seguir visitant pacients amb sospita o confirmació de COVID en qualsevol moment de la gestació.  No estem d’acord amb aquesta recomanació donat que no  està basada en l’evidència científica: no hem trobat estudis sobre la protecció de la vacuna envers les complicacions obstètriques en les dones embarassades vacunades, i es desconeix la protecció que confereixen les vacunes actuals davant la variant omicron. 

Estem vivint una pandèmia sense precedents en la qual la infecció afecta de manera més greu les dones embarassades, a les que es qualifica de col·lectiu de risc, i malgrat això els protocols de prevenció no protegeixen les treballadores embarassades de l’atenció primària. 

Sabem que a les diferents comunitats autònomes la gestió d’aquest risc és molt heterogènia, però en una petita enquesta feta a xarxes socials hem pogut constatar que la realitat catalana és la pitjor per les sanitàries embarassades. També hem detectat que en alguns casos la prestació s’ha concedit abans de l’establert per lluites individuals, com en el cas de la primera sentència judicial que reconeix el risc relacionat a la COVID d’una gestant19. Com afirma el FoCAP20, les treballadores amb situació laboral precària difícilment accediran a aquest dret per tot el que implica portar a terme una defensa individual de drets laborals.  

Per tots aquests motius, DEMANEM de forma urgent:

  • Concedir el permís per risc laboral a les treballadores sanitàries embarassades quan no es pugui garantir la protecció completa de la dona i el fetus. 
  • Que el Ministeri de Sanitat elabori documents per la protecció efectiva de les treballadores sanitàries embarassades basats en la prudència i en l’evidència científica. 
  • Que s’actualitzin els protocols i les guies de prevenció de riscos laborals per a totes les treballadores embarassades atenent a la situació de pandèmia per SARS-CoV2 per part de les mútues i serveis de prevenció de riscos laborals.

Demanem la vostra ADHESIÓ en aquest enllaç: Permís per risc laboral durant l’embaràs en temps de covid-19 en treballadores d’atenció primaria: és urgent modificar-ho – Formularis de Google

Bibliografia

1.- Mutambudzi M, Niedwiedz C, Macdonald EB, Leyland A, Mair F, Anderson J et al. Occupation and risk of severe COVID-19: prospective cohort study of 120 075 UK Biobank participants. Occup Environ Med. 2020 Dec 9;78(5):307–14. Disponible a: https://oem.bmj.com/content/78/5/307

2.- Bandyopadhyay S, Baticulon RE, Kadhum M, Alser M, Ojuka DK, Badereddin Y et al. Infection and mortality of healthcare workers worldwide from COVID-19: a systematic review. BMJ Glob Health. 2020 Dec;5(12):e003097. Disponible a: https://gh.bmj.com/content/5/12/e003097  

3.- Simó J. Recordado a mis compañeros muertos por covid19. Salud, dinero y atención primaria. 1 de juny 2021. Disponible a: Salud, dinero y atención primaria: Recordando a mis compañeros muertos por covid19 (saludineroap.blogspot.com)

4.- Campins M. El impacto de la quinta ola en las embarazadas. Cataluña. El País. 7 setembre 2021. Disponible a: El impacto de la quinta ola en las embarazadas | Cataluña | EL PAÍS (elpais.com)

5.-Villar J, Ariff S, Gunier RB, Thiruvengadam R, Rauch S, Kholin A et al. Maternal and Neonatal Morbidity and Mortality Among Pregnant Women With and Without COVID-19 Infection: The INTERCOVID Multinational Cohort Study. JAMA Pediatr. 2021 Aug 1;175(8):817-826. Disponible a: https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2779182 

6.- Wei SQ, Bilodeau-Bertrand M, Liu S, Auger N. The impact of COVID-19 on pregnancy outcomes: a systematic review and meta-analysis. CMAJ. 2021;193(16):E540-E548. Disponible a: The impact of COVID-19 on pregnancy outcomes: a systematic review and meta-analysis (nih.gov) 

7.- Vouga M, Favre G, Martinez-Perez O, Pomar L, Acebal LF, Abascal-Saiz A et al. Maternal outcomes and risk factors for COVID-19 severity among pregnant women. Sci Rep. 2021 Jul 6;11(1):13898.  Disponible a: Maternal outcomes and risk factors for COVID-19 severity among pregnant women – PubMed (nih.gov)

8.-Carrasco I, Muñoz-Chapuli M, Vigil-Vázquez S, et al. SARS-COV-2 infection in pregnant women and newborns in a Spanish cohort (GESNEO-COVID) during the first wave. BMC Pregnancy Childbirth. 2021;21(1):326. Published 2021 Apr 26. Disponible a: SARS-COV-2 infection in pregnant women and newborns in a Spanish cohort (GESNEO-COVID) during the first wave (nih.gov)

9.-  Cruz Melguizo S, de la Cruz Conty ML, Carmona Payán P, Abascal-Saiz A, Pintando Recarte P, González Rodríguez L et al. Pregnancy Outcomes and SARS-CoV-2 Infection: The Spanish Obstetric Emergency Group Study. Viruses. 2021 May 7;13(5):853. Disponible a: Pregnancy Outcomes and SARS-CoV-2 Infection: The Spanish Obstetric Emergency Group Study – PubMed (nih.gov)

10.- Kotlyar AM, Grechukhina O, Chen A, Popkhadze S, Grimshaw A, Tal O, Taylor HS, Tal R. Vertical transmission of coronavirus disease 2019: a systematic review and meta-analysis. Am J Obstet Gynecol. 2021 Jan;224(1):35-53.e3. Disponible a: Vertical transmission of coronavirus disease 2019: a systematic review and meta-analysis (nih.gov)

11.- Kadiwar S, Smith JJ, Ledot S, Johnson M, Bianchi P, Singh N et al. Were pregnant women more affected by COVID-19 in the second wave of the pandemic? Lancet. 2021 Apr 24;397(10284):1539-1540. Disponible a: thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00716-9/fulltext

12.- NIH to study long-term effects of COVID-19 in pregnancy. News releases. National Institute of Health. 2 de novembre 2021. Disponible a: .https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-study-long-term-effects-covid-19-pregnancy

13.- Update on Omicron. World Health Organization. 28 de novembre de 2021. Disponible a:  Update on Omicron (who.int) 

14.- García-Iglesias JJ, Gómez-Salgado J, MartínPereira J, Fagundo-Rivera J, Ayuso-Murillo D, Martínez-Riera JR, Ruiz-Frutos C. Impacto del SARS-CoV-2 (Covid-19) en la salud mental de los profesionales sanitarios: una revisión sistemática. Rev Esp Salud Pública. 2020; 94: 23 de julio e202007088. Disponible a: https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL94/REVISIONES/RS94C_202007088.pdf

15.- Dunkel Schetter C, Tanner L. Anxiety, depression and stress in pregnancy: implications for mothers, children, research, and practice. Curr Opin Psychiatry. 2012;25(2):141-148. doi:10.1097/YCO.0b013e3283503680. Disponible a:    Anxiety, depression and stress in pregnancy: implications for mothers, children, research, and practice (nih.gov)

16.- Moyer CA, Compton SD, Kaselitz E, Muzik M. Pregnancy-related anxiety during COVID-19: a nationwide survey of 2740 pregnant women. Arch Womens Ment Health. 2020 Dec;23(6):757-765. Disponible a: Pregnancy-related anxiety during COVID-19: a nationwide survey of 2740 pregnant women – PubMed (nih.gov)

17.- Guia de ayuda para la valoración del riesgo laboral durante el embarazo. Tercera edición. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 16 de gener 2019. Disponible a: https://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/e91e61c5-7559-4ce9-9440-a4bfe80e1df2/RIESGO+EMBARAZO_on-line.pdf?MOD=AJPERES&CVID

18. Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV2. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España. 18 de novembre 2021. Disponible a: 18 11 2021 Proteccion Trabajadores SARS-CoV-2 (mscbs.gob.es)18 11 2021 Proteccion Trabajadores SARS-CoV-2 (mscbs.gob.es)

19.- Calzado D. Un auto judicial reconoce por primera vez en España el “riesgo de embarazo” por la COVID-19 de una médica de Albacete. eldiario.es. Disponible a:12 de març de 2021 Un auto judicial reconoce por primera vez en España el «riesgo de embarazo» por la COVID-19 de una médica de Albacete (eldiario.es)

20.- FoCAP. Prestació per risc durant l’embaràs, un dret ocultat. 30 d’octubre de 2018. Disponible a: Prestació per risc durant l’embaràs, un dret ocultat | FoCAP (wordpress.com)

_________________________________________________________________________________

Permiso por riesgo laboral durante el embarazo en tiempo de COVID-19 en trabajadoras de atención primaria

Actualmente Cataluña vive una sexta ola de COVID-19 con un aumento marcado del número de casos, una positividad de las pruebas COVID superior al 10%, más de mil ingresados ​​en los hospitales y defunciones diarias. Las trabajadoras sanitarias forman parte de los colectivos con mayor riesgo de contagio1 y, dentro de éstas, las trabajadoras de la atención primaria han sufrido las consecuencias de la infección con mayor gravedad a nivel mundial2 y estatal3

La quinta ola en Cataluña afectó de forma grave a las mujeres embarazadas, con 549 ingresos hospitalarios, 52 de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)4. Se sabe que las mujeres embarazadas que se infectan de COVID-19 tienen mayor riesgo de preeclampsia y eclampsia, de infecciones graves, de ingreso en la UCI y de mortalidad respecto a las mujeres embarazadas no infectadas5. También hay un aumento de complicaciones neonatales, un aumento del riesgo de cesáreas, de parto pretérmino, de infecciones en los recién nacidos y de neonatos que requieren ingreso en la UCI neonatal6,7,8,9. Se ha descrito la transmisión vertical de la madre al feto en el tercer trimestre de la gestación, en un porcentaje similar al de otros patógenos que causan infecciones congénitas, y no puede descartarse que haya también al principio de la gestación, desconociendo el riesgo de morbimortalidad fetal10.  La descripción de los efectos sobre la gestación de la COVID-19 ha ido variando a lo largo de la pandemia, empeorando en las sucesivas olas11. Se conoce muy poco sus efectos a largo plazo en las mujeres gestantes y sus hijos, que todavía se están investigando12. Por otra parte, sobre esta sexta ola se cierne la amenaza de la expansión de la variante omicron, la cual sería más contagiosa, podría evadir la respuesta vacunal y no se conoce la gravedad de su enfermedad en las mujeres embarazadas13

Aparte de la acción de la propia enfermedad COVID sobre la gestante y el feto, hay que añadir también el impacto que tiene cada nueva oleada sobre la salud mental de los y las trabajadoras sanitarias que le hacen frente14. Se sabe que la ansiedad, la depresión y el estrés pueden afectar negativamente al embarazo15 y las trabajadoras sanitarias embarazadas durante la pandemia la han sufrido con mayor intensidad16

A pesar de la especial protección que debe concederse al embarazo por su valor social y para alcanzar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, los protocolos dictaminan que el permiso para prevención de riesgos laborales en el embarazo para las trabajadoras de atención primaria  está establecida de forma generalizada en la semana 34 de gestación, excepto casos particulares, por decisión de las mutuas laborales, en base a documentos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en colaboración con la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia17. Esta decisión es arbitraria y no se explica por qué hace unos 8 años el mismo permiso era en la semana 26, hace 2 años era en la semana 30 y ahora es en la semana 34. 

Hemos analizado el documento “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición en el SARS-Cov-2”18 del Ministerio de Sanidad, en el que creemos que se basan las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social para establecer criterios para conceder el permiso por riesgo laboral, según el cual las trabajadoras sanitarias embarazadas vacunadas con pauta completa deberían seguir visitando a pacientes con sospecha o confirmación de COVID en cualquier momento de la gestación. No estamos de acuerdo con esta recomendación puesto que no está basada en la evidencia científica: no hemos encontrado estudios sobre la protección de la vacuna hacia las complicaciones obstétricas en las mujeres embarazadas vacunadas, desconociéndose la protección que confieren las vacunas actuales ante la variante omicron. 

Estamos viviendo una pandemia sin precedentes en la que la infección afecta de forma más grave a las mujeres embarazadas, a las que se califica de colectivo de riesgo, y sin embargo los protocolos de prevención no protegen a las trabajadoras embarazadas de la atención primaria. 

Sabemos que en las distintas comunidades autónomas la gestión de este riesgo es muy heterogénea, pero en una pequeña encuesta realizada a redes sociales hemos podido constatar que la realidad catalana es la peor para las sanitarias embarazadas. También hemos detectado que en algunos casos la prestación se ha concedido antes de lo establecido por luchas individuales, como en el caso de la primera sentencia judicial que reconoce el riesgo relacionado en la COVID de una gestante19. Como afirma FoCAP20, las trabajadoras con situación laboral precaria difícilmente accederán a este derecho por todo lo que implica llevar a cabo una defensa individual de derechos laborales.  

Por todos estos motivos, pedimos con urgencia:

  • Conceder el permiso de riesgo laboral a las trabajadoras sanitarias embarazadas cuando no se pueda garantizar de forma completa la protección de la mujer y el feto. 
  • Que el Ministerio de Sanidad elabore documentos para la protección efectiva de las trabajadoras sanitarias embarazadas basados ​​en la prudencia y en la evidencia científica. 
  • Que se actualicen los protocolos y las guías de prevención de riesgos laborales para todas las trabajadoras embarazadas atendiendo a la situación de pandemia por SARS-CoV2 por parte de las mutuas y servicios de prevención de riesgos laborales. 


Solicitamos vuestra adhesión en este enlace: Permiso por riesgo laboral durante el embarazo en tiempos de covid-19 en trabajadoras de atención primaria: es urgente modificarlo – Formularios de Google

Bibliografía

1.- Mutambudzi M, Niedwiedz C, Macdonald EB, Leyland A, Mair F, Anderson J et al. Occupation and risk of severe COVID-19: prospective cohort study of 120 075 UK Biobank participants. Occup Environ Med. 2020 Dec 9;78(5):307–14. Disponible en: https://oem.bmj.com/content/78/5/307

2.- Bandyopadhyay S, Baticulon RE, Kadhum M, Alser M, Ojuka DK, Badereddin Y et al. Infection and mortality of healthcare workers worldwide from COVID-19: a systematic review. BMJ Glob Health. 2020 Dec;5(12):e003097. Disponible en: https://gh.bmj.com/content/5/12/e003097  

3.- Simó J. Recordado a mis compañeros muertos por covid19. Salud, dinero y atención primaria. 1 de junio del 2021. Disponible en: Salud, dinero y atención primaria: Recordando a mis compañeros muertos por covid19 (saludineroap.blogspot.com)

4.- Campins M. El impacto de la quinta ola en las embarazadas. Cataluña. El País. 7 septiembre del 2021. Disponible en: El impacto de la quinta ola en las embarazadas | Cataluña | EL PAÍS (elpais.com)

5.-Villar J, Ariff S, Gunier RB, Thiruvengadam R, Rauch S, Kholin A et al. Maternal and Neonatal Morbidity and Mortality Among Pregnant Women With and Without COVID-19 Infection: The INTERCOVID Multinational Cohort Study. JAMA Pediatr. 2021 Aug 1;175(8):817-826. Disponible en: https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2779182 

6.- Wei SQ, Bilodeau-Bertrand M, Liu S, Auger N. The impact of COVID-19 on pregnancy outcomes: a systematic review and meta-analysis. CMAJ. 2021;193(16):E540-E548. Disponible en: The impact of COVID-19 on pregnancy outcomes: a systematic review and meta-analysis (nih.gov) 

7.- Vouga M, Favre G, Martinez-Perez O, Pomar L, Acebal LF, Abascal-Saiz A et al. Maternal outcomes and risk factors for COVID-19 severity among pregnant women. Sci Rep. 2021 Jul 6;11(1):13898.  Disponible en: Maternal outcomes and risk factors for COVID-19 severity among pregnant women – PubMed (nih.gov)

8.-Carrasco I, Muñoz-Chapuli M, Vigil-Vázquez S, et al. SARS-COV-2 infection in pregnant women and newborns in a Spanish cohort (GESNEO-COVID) during the first wave. BMC Pregnancy Childbirth. 2021;21(1):326. Published 2021 Apr 26. Disponible en: SARS-COV-2 infection in pregnant women and newborns in a Spanish cohort (GESNEO-COVID) during the first wave (nih.gov)

9.-  Cruz Melguizo S, de la Cruz Conty ML, Carmona Payán P, Abascal-Saiz A, Pintando Recarte P, González Rodríguez L et al. Pregnancy Outcomes and SARS-CoV-2 Infection: The Spanish Obstetric Emergency Group Study. Viruses. 2021 May 7;13(5):853. Disponible en: Pregnancy Outcomes and SARS-CoV-2 Infection: The Spanish Obstetric Emergency Group Study – PubMed (nih.gov)

10.- Kotlyar AM, Grechukhina O, Chen A, Popkhadze S, Grimshaw A, Tal O, Taylor HS, Tal R. Vertical transmission of coronavirus disease 2019: a systematic review and meta-analysis. Am J Obstet Gynecol. 2021 Jan;224(1):35-53.e3. Disponible en: Vertical transmission of coronavirus disease 2019: a systematic review and meta-analysis (nih.gov)

11.- Kadiwar S, Smith JJ, Ledot S, Johnson M, Bianchi P, Singh N et al. Were pregnant women more affected by COVID-19 in the second wave of the pandemic? Lancet. 2021 Apr 24;397(10284):1539-1540. Disponible en: thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00716-9/fulltext

12.- NIH to study long-term effects of COVID-19 in pregnancy. News releases. National Institute of Health. 2 de noviembre 2021. Disponible en:.

https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-study-long-term-effects-covid-19-pregnancy

13.- Update on Omicron. World Health Organization. 28 de noviembre de 2021. Disponible en:  Update on Omicron (who.int) 

14.- García-Iglesias JJ, Gómez-Salgado J, MartínPereira J, Fagundo-Rivera J, Ayuso-Murillo D, Martínez-Riera JR, Ruiz-Frutos C. Impacto del SARS-CoV-2 (Covid-19) en la salud mental de los profesionales sanitarios: una revisión sistemática. Rev Esp Salud Pública. 2020; 94: 23 de julio e202007088. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL94/REVISIONES/RS94C_202007088.pdf

15.- Dunkel Schetter C, Tanner L. Anxiety, depression and stress in pregnancy: implications for mothers, children, research, and practice. Curr Opin Psychiatry. 2012;25(2):141-148. doi:10.1097/YCO.0b013e3283503680. Disponible en:    Anxiety, depression and stress in pregnancy: implications for mothers, children, research, and practice (nih.gov)

16.- Moyer CA, Compton SD, Kaselitz E, Muzik M. Pregnancy-related anxiety during COVID-19: a nationwide survey of 2740 pregnant women. Arch Womens Ment Health. 2020 Dec;23(6):757-765. Disponible en: Pregnancy-related anxiety during COVID-19: a nationwide survey of 2740 pregnant women – PubMed (nih.gov)

17.- Guia de ayuda para la valoración del riesgo laboral durante el embarazo. Tercera edición. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 16 de enero del 2019. Disponible en:  

18. Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV2. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España. 18 de noviembre 2021. Disponible en: 18 11 2021 Proteccion Trabajadores SARS-CoV-2 (mscbs.gob.es)18 11 2021 Proteccion Trabajadores SARS-CoV-2 (mscbs.gob.es)

19.- Calzado D. Un auto judicial reconoce por primera vez en España el “riesgo de embarazo” por la COVID-19 de una médica de Albacete. eldiario.es. Disponible en:12 de marzo del 2021 Un auto judicial reconoce por primera vez en España el «riesgo de embarazo» por la COVID-19 de una médica de Albacete (eldiario.es)

20.- FoCAP. Prestació per risc durant l’embaràs, un dret ocultat. 30 de octubre del 2018. Disponible en: Prestació per risc durant l’embaràs, un dret ocultat | FoCAP (wordpress.com)

11 comentarios sobre “Permís per risc laboral durant l’embaràs en temps de COVID-19 en treballadores d’atenció primària 

Agrega el tuyo

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

Crea un sitio web o blog en WordPress.com

Subir ↑

Primum non nocere 2022

Desde octubre de 2003. Decano de los blogs sanitarios en español. Blog de medicina, atención primaria y mucho más….. o mucho menos.

lacabecera.org/

Por una Atención Primaria Universal y de Calidad

A %d blogueros les gusta esto: